Zondagsbrief/Liturgie

Liturgie 19-09-2021

Woord van welkom (voorganger)

Intochtspsalm Psalm 80:1
O God van Jozef, leid ons verder

Stil gebed

Bemoediging en groet

NLB 218:1

Gebed

Muziek Grote God, wij loven U (digitaal)

Gebed om de opening van het Woord

Zingen HH 737 Wij zullen opstaan

Schriftlezing Lukas 15,11-32

Muziek De steppe zal bloeien (digitaal)

Verkondiging

Meditatief Orgelspel

NLB 631:1,3

Gebeden

Inzameling gaven en gebed over de gaven

Slotlied NLB 630:1
Sta op een morgen ongedacht

Zegen, gesproken ‘amen’.

Collecte bij uitgang of via GIVT-app