Zondagsbrief/Liturgie

Liturgie 25 augustus 2019

Welkom

NLB 65: 1 en 2

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed

NLB 290

De kinderen mogen naar de nevendienst

Schriftlezing: 1 Korintiërs 5: 1 – 8

NLB 316: 1 en 4

Preek

NLB 574

De kinderen komen weer terug

ELB 440

Gebed

Collecte

NLB 364: 1 en 6

Instellingswoorden

NLB 381: 1, 2 en 5

Nodiging

Delen van brood en beker

Schriftlezing

NLB 302: 1

Delen van brood en beker (2e tafel)

Schriftlezing

NLB 302: 3

Dankgebed

NLB 705: 1 en 2

Zegen