Zondagsbrief/Liturgie

Liturgie zondag 17 februari 2019

Bediening van de heilige doop aan Lieke Loes van de Beek

Voor de dienst zingen we NLB 782

Welkom

Aanvangslied NLB 146c: 1, 4

Stilte, bemoediging en groet

Lied NLB 139: 1, 7

Gebed

Lied ELB 343

Bediening van de heilige doop

Lied Geroepen om te zingen lied 79

Wij belijden allen ons geloof met lied ELB 275: 1, 4

Zegenlied ELB 444

Kinderen naar de nevendienst, we zingen eerst het lied van Pasen

Schriftlezing Handelingen 2: 37-39

Lied ELB 280

Uitleg

Lied NLB 782

Kinderen terug van de nevendienst, we zingen kinderlied ELB 445

Gebeden

Collecte

Gebed over de gaven

Slotlied NLB 513

Zegen