Zondagsbrief/Liturgie

Liturgie 16 december 2018    3e advent

Voor de dienst NLB 448: 1,3,5,7,9

Welkom ( door dominee )

Kaars aansteken en gedichtje lezen door :  Marith Hazeleger

Een kaarsje, een kaarsje, een vlammetje gaat aan

Maak plaats in de wereld, want Kerstmis komt eraan

Het derde lichtje brandt al

Het zegt: blijf wakker hoor.

Het duurt nog maar 2 weken, het grote feest gaat door!

Intochtspsalm NLB 92:1,7

Stil gebed

Bemoediging en groet

Verootmoedigings gebed

NLB 433

Gebed om de opening van het Woord

Kinderen naar KND NLB 290 (Lied van Pasen, andere melodie)

Schriftlezing: Jesaja 65,1-10

NLB 448:1,3,5,7,9

Schriftlezing Lukas 1,39-56

NLB 442

Verkondiging

NLB 441:1,5,6

Kinderen terug van KND Projectlied

Zondag 16 december: Lucas 1: 39-56

Thema: Praten over het wonder

Projectthema: Elisabet deelt in geloof

melodie: “MIDDEN IN DE WINTERNACHT”

(= lied 486 Nieuwe Liedboek, lied 106 Evangelische Liedbundel)

Dragers van Gods licht te zijn,

wat was dat bijzonder,

zij getuigden, groot en klein,

van een lichtend wonder.

Kijk eens naar Elisabet,

moeder wordt zij samen met

haar nog jonge nicht,

wat een blij bericht.

Zij vereert zo haar Heer,

laat Maria ’t merken,

haar geloof versterken.

Gebeden, gesproken “onze Vader”

Inzameling gaven

Gebed over de gaven

Slotlied NLB 68:2,6 (tijdens het lied kinderen uit oppas)

Zegen, beantwoord met gezongen ‘amen’