Zondagsbrief/Liturgie

Kootwijkerbroek – Gereformeerde Kerk – 16/06/19

‘Jezus raakt ons aan’ – n.a.v. Lukas 5,12-16

Zingen NLB 695 (Heer, raak mij aan met uw adem)
Stil gebed
Votum & groet
Zingen NLB 405,1+4 (Heilig, heilig, heilig)
Gebod Leviticus 13,1-3+45-46
Zingen NLB 24,1+2+3
Gebed
Zingen NLB 290 (Lied van Pasen)
Kinderen weg
Bijbellezing Lukas 5,12-16
Zingen ELB 302 (Heer, ik kom tot U)
Verkondiging ‘Jezus raakt ons aan’
Zingen NLB 695 (Heer, raak mij aan met uw adem)
Kinderen terug
Zingen ELB 479 (Zoals klei in de hand van de pottenbakker)
Geloofsbelijdenis
Zingen NLB 705,1+2 (Ere zij aan God de Vader)
Dankgebed & voorbede
Collecten
Gebed bij collecte
Zingen NLB 911,3+4 (Rots waaruit het leven welt)
Zegen