Zondagsbrief/Liturgie

Liturgie zondagmorgen, 21 oktober 2018, gereformeerde kerk Kootwijkerbroek

Voor de dienst zingen we NLB 796

Welkom en mededelingen

Intochtslied NLB 122: 1, 2

Stil gebed, bemoediging en groet

Klein Gloria

Verootmoediging

Lied ELB 297: 1, 2

Gebed

Leefregel

Lied NLB 513

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Kinderen naar de KND, we zingen ‘Licht van Pasen’

Schriftlezing Marcus 10: 32-45

Lied NLB 991: 1, 4, 8

Uitleg

Lied NLB 796

Kinderen terug uit de KND + zingen kinderlied ELB 452 Jezus is de Goede Herder

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Gebed

Collecte

Gebed over de gaven

Slotlied NLB 150

De kinderen van de oppas komen binnen

Zegen, afgesloten met een gezongen amen