Zondagsbrief/Liturgie

Gegevens voor de liturgie van zondag 28 april 2019.

Voor de dienst: Lied 815

-        Welkom

-        Stilte

-        Bemoediging en Groet

-        Drempelgebed

-        Zingen: NLB 81: 1,2,3,4.

-        Kyriëgebed

-        Zingen: NLB 305: 1,2,3

-        Gebed

-        Kinderen + zingen NLB 290

-        1e Schriftlezing: Genesis 28: 10 t/m 22 ( uit herziene staten vertaling) ?

-        Zingen: NLB 815: 1,2,3,4 ( een keer voorspelen?)

-        Brieflezing: Openbaring 1: 12b t/m 20 ( uit herziene staten vertaling) ?

-        Zingen: NLB 513: 1,4

-        Evangelielezing: Lucas 24 : 13 t/m 35 ( uit herziene staten vertaling) ?

-        Zingen: NLB 647 : 1 en 2

-        Verkondiging

-        Orgelimprovisatie

-        Geloofsbelijdenis ( gelezen  door voorganger)

-        Zingen: NLB  644: 1 t/m 5 ( na korte inleiding)

-        Kinderlied: ELB 443: 1,2

-        Gebeden, onderbroken door zingen NLB 368f

-        Collecte

-        Gebed

-        Slotlied: NLB 867: 1,2

-        Zegen

Wilhelmus NLB 708 vers 1 en 6