Zondagsbrief/Liturgie

Zondag 28 februari 2021

GK Kootwijkerbroek

Voorganger: Marieke den Braber

Vooraf: organist speelt

Welkom

Lied: EO: God enkel licht

Stil gebed, votum en groet

Gebed

Verhaal van Rainbow de duif

Intermezzo: Deborah Baas speelt op de dwarsfluit

Lezing; Marcus 9:2-10

Lied 16: 1, 3 (organist speelt, tekst gelezen)

Overdenking

Lied Sela: Zie hoe Jezus lijdt voor mij

Geloofsbelijdenis: Marinus van den Berg

Gebeden (met vooraf input via Whatsapp op de telefoon van de kerk)

Aandacht voor de collecte

Lied EO: Alles wat over ons

Zegen, met gesproken Amen

Na afloop: organist speelt