Zondagsbrief/Liturgie

Liturgie 28-11–2021

Welkom

Lied 25:1

Stil gebed

Woord van vertrouwen en groet

V: In vertrouwen roepen wij de Naam van de Eeuwige:

A: IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU

V: Wij zijn de eersten niet die onze Heer aanroepen

A: Gods woorden spreken ook tot ons:

V: Ben je oud en durf je niets meer te verwachten?

A: Wees niet bang!

V: Sta je aan de kant om wat in je leven niet gebeurde?

A: Wees niet bang!

V: Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen

A: er is goed nieuws voor jou en mij.

V: Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen

A: de Heer onze God trekt ons lot zich aan.

A: Amen.

Gebed

Lied 442: 1

Thema voor de kinderen/aandacht voor het licht

(kinderen gaan naar hun eigen dienst)

Lezing: Lucas 1:5-25

Lied 464: 1, 2

Overdenking

Luisterlied: Lied van hoop

Gebeden

Collecte bij uitgang of via GIVT-app

(kinderen komen terug voor/tijdens het slotlied)

Slotlied 442: 2