Zondagsbrief/Liturgie

Zondag 27-9-2020
Morgendienst  9.30 uur ds. J. Visser Ermelo
Ouderling van dienst Jaco Boon
Diaken Rita van den Hoek ( V )
Koster Gert Veldhuizen
Organist Wim Schutte
Beamer Christiaan van Hunen

Zang: Esther Baas en Wilma van Essen

Via https://www.eo.nl/thema/samen-geloven/nederland-zingt-liederen rechtenvrije liederen Nederland zingt

Woord van welkom (voorganger)

Ouderling van dienst ontsteekt de paaskaars

Intochtspsalm Psalm 145:2,5

Stil gebed

Bemoediging en groet

NLB 995

Gebed

Muziek “Ubi caritas” https://www.youtube.com/watch?v=oCQOXY-FWTk (niet rechtenvrij)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Jeremia 51,46-50

Muziek Beveel gerust uw wegen https://download.eo.nl/eo/samengeloven/191022_15_Beveel%20gerust%20Uw%20wegen.mp4?sethdr=Content-Type:application/octet-stream

Verkondiging

Meditatief Orgelspel

NLB 176:1,4,6

Gebeden

Slotlied NLB 413:1,3

Zegen, gesproken ‘amen’.

Collecte bij uitgang