Zondagsbrief/Liturgie

***   ***   **

Orde van dienst

Zondag 12 juli 2020

Gereformeerde Kerk Kootwijkerbroek

Voorganger: ds. Marieke E.J. den Braber

Ouderling van dienst Aart Baas
Diaken Rita van den Hoek ( V )
Koster Jan van de Bor
Organist Rikus van Ramshorst
Beamer Jan Hazeleger

Welkom en mededelingen

Lied 84: 1 en 4

Stil gebed

Woord van vertrouwen en groet

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer,

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: en niet loslaat wat zijn hand begon.

V: Genade en vrede zij u en jou,

van God onze Vader

en van de Heer Jezus Christus

en van de Heilige Geest.

A: Amen

Gebed

Lezing: Prediker 3:9-15

Lied 720

Overdenking

Muziek door de organist

Lied 880 vers 2, 3 en 4

Gelezen geloofsbelijdenis

Gebeden en het gebed voor de gaven (geen gezamenlijk Onze Vader)

Lied 425

Zegen en door predikant gesproken Amen

*