Agenda

Datum Tijd Agenda
20-okt 9.30 uur Koffiedrinken Gijs/Riek Schut-Miranda v/d Bor
3-nov 9.30 uur Koffiedrinken Cor en Gina Jansen
5-nov 20.00 uur Moderamen vergadering
13-nov 20.00 uur Kerkenraadsvergadering