Agenda

Nieuwe datums voor moderamen en kerkenraad:

Kerkenraadsvergaderingen, aanvang 20:00 uur
Woensdag 7 december 2022