Agenda

Datum Tijd Agenda
6-okt 20.00 uur Moderamen vergadering
14-okt 20.00 uur Kerkenraadsvergadering