Kerkdiensten

De laatst gehouden diensten zijn terug te luisteren via de Kerkdienstgemist.nl.

Belangrijk bericht:

In verband met het Corona virus heeft de kerkenraad besloten de kerkdiensten tot 31 maart af te gelasten.

Een moeilijke beslissing.

Juist in deze spannende en onzekere tijd zoeken mensen steun bij elkaar.

En juist de kerkdienst is daar een mooie gelegenheid voor! Samen zijn als gemeente, samen zingen, danken en bidden.

We hopen dat u daar thuis op een andere manier invulling aan kunt geven.

Ook in verband met het virus is in overleg met de commissie gemeentediaconaat besloten dat de koffiemorgen van 31 maart niet doorgaat.

Mocht u vragen hebben of hierover in gesprek willen, dan kunt u contact opnemen met één van de kerkenraadsleden.

Maar natuurlijk ook het pastorale team, de juiste persoon voor uw wijk vindt u in de kerkgids.

Namens de kerkenraad,

Gert van de Bor – scriba.

Voor bewoners verpleeghuis
Norschoten , Kootwijkerbroek
Elke zondag dienst om 10.30 uur in Norschoten

Roosters Kerkdiensten