Kerkdiensten

De laatst gehouden diensten zijn terug te luisteren via de Kerkdienstgemist.nl.

Zondag 19-01-2020
Morgendienst  9.30 uur ds. J. Visser – Sonneveld Barneveld
Ouderling van dienst Erik Bakker
Diaken Angela v/ d Berg
Koster Gert van Ee
Organist Wim Schutte
Beamer Jan van de Bor
Lectrice
Eerste collecte Oecumene
Tweede collecte diaconie
Extra collectant Gert van Ee
Kindernevendienst Rita
Kinderoppas Elvira en Femke
Koffie schenken na de dienst Erna Schweitzer en Gea Veldhuizen
Morgendienst  volgende week ds. F. A. van Velzen Amersfoort
2e Ouderling Giralda Broekhuizen ( UGA )
Zondag 26-01-2020 ( voorb. H. A. )
Morgendienst  9.30 uur ds. F. A. van Velzen Amersfoort
Ouderling van dienst Wuf Bouw
Diaken Rita v/d Hoek
Koster Gert Veldhuizen
Organist Wim Schutte
Beamer Teus van Essen
Lectrice Jannie Hol
Eerste collecte kerk
Tweede collecte diaconie
Extra collectant Dirk Lagerweij
Kindernevendienst Rianne
Kinderoppas Rianne
Koffie schenken na de dienst
Morgendienst  volgende week ds. W. G. van Iperen Barneveld
2e Ouderling Erik Bakker ( V )
Zondag 2-02-2020 ( viering H. A. )
Morgendienst  9.30 uur ds. W. G. van Iperen Barneveld
Ouderling van dienst Giralda Broekhuizen
Diaken Martin Mostert
Koster Martin Slingerland
Organist Wim Schutte
Beamer Jan Hazeleger
Lectrice
Eerste collecte kerk
Tweede collecte Werelddiaconie
Extra collectant MDW
Kindernevendienst Theresa
Kinderoppas Tamara en Martine
Koffie schenken na de dienst Hennie Ekkels en Brandien Top
Morgendienst  volgende week ds J. P. E. Breure Voorthuizen
2e Ouderling Aart Baas ( UGA )
Zondag 9- 02-2020
Morgendienst  9.30 uur ds J. P. E. Breure Voorthuizen
Ouderling van dienst Aart Baas
Diaken Rita van den Hoek ( V )
Koster Jan van de Bor
Organist Rikus van Ramshorst
Beamer Christiaan van Hunen
Lector Jim Bakker
Eerste collecte Jeugd
Tweede collecte Diaconie
Extra collectant Jeugd+leiding k.n.d.
Kindernevendienst Angela
Kinderoppas Wilke en Karin
Koffie schenken na de dienst
Morgendienst  volgende week ds. A. Haaima Ermelo
2e Ouderling Erik Bakker ( UGA )
Voor bewoners verpleeghuis
Norschoten , Kootwijkerbroek
Elke zondag dienst om 10.30 uur in Norschoten

Roosters Kerkdiensten