Zondagsbrief/Liturgie

Liturgie zondag 22 april 2018

GK Kootwijkerbroek

Kliederkerk ‘Ark van Noach’

Lied voor de dienst NLB 8b: 1, 2

Welkom

Intochtslied NLB 8b: 3, 4, 5

Al zo lang er mensen zijn, hebben ze zich verwonderd over de wereld om hen heen. Er is zoveel moois te zien… De dichter van psalm 8 vond dat ook. Hij keek naar de wereld om zich heen en hij dankte God, die alles gemaakt heeft. Op deze psalm is dit lied gebaseerd. Wat vind jij het mooiste van de wereld om je heen?

Stilte, bemoediging en groet

Inleiding op de dienst

Verootmoediging

Lied ELB 420

Gebed

Leefregel

Lied ELB 421

Gebed

Vertelling van ‘de ark van Noach’

Aan de slag!

Lied ELB 440

Gebeden

Collecte

Gebed over de gaven

Slotlied ELB 465

Zegen, met gezongen amen