Zondagsbrief/Liturgie

‘Liefde en echtheid’ – n.a.v. Romeinen 12,9-18

Kootwijkerbroek – Gereformeerde Kerk – voorbereiding avondmaal – 26/01/20
Zingen Nieuwe Liedboek 849
Stil gebed
Votum & groet
Zingen Evangelische Liedbundel 422
Gebed
Zingen Nieuwe Liedboek 290
Kinderen weg
Bijbellezing 1 Deuteronomium 4,5-9           Jannie Hol
Bijbellezing 2 Romeinen 12,9-18                 Jannie Hol
Zingen Nieuwe Liedboek 849
Verkondiging ‘Liefde en echtheid’
Zingen Psalm 133
Kinderen terug
Zingen Evangelische Liedbundel 188
Geloofsbelijdenis
Zingen Nieuwe Liedboek 575,2
Dankgebed & voorbede
Collecten
Gebed
Zingen Nieuwe Liedboek 838
Zegen

***   ***   ***