Zondagsbrief/Liturgie

Orde van dienst 11/11  2018 Kootwijkerbroek

Lied voor de dienst: Lied 759

Welkom

Lied van intocht: Psalm 84:1

Stil gebed  votum   groet

Gebed van verootmoediging

ELB 186 A: 2

Woord van vergeving

Leefregel

ELB 186A: 3

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Lied 290 Lied van Pasen—andere melodie

KND

Schriftlezing: Psalm 71

Psalm 71: 1+4

Verkondiging

Psalm 71: 8+9

KND

Kinderlied ELB 459

Wij belijden ons geloof

Beantwoording: Lied 759

Dankgebed—voorbeden

Collecten   tekst/gebed

Slotlied: Lied 704.

Zegen/amen