Zondagsbrief/Liturgie

Zondag 24-03-2019
Morgendienst  9.30  uur ds. A. Haaima   Ermelo
Ouderling van dienst Giralda Broekhuizen
Diaken Plonie Slingerland
Koster Gert van Ee
Organist Wim Schutte
Beamer Teus van Essen
Lectrice Betsie van de Kamp
Eerste collecte Kerk
Tweede collecte 40 dagentijd
Extra collectant Dirk Lagerweij
Kindernevendienst Rita
Kinderoppas Tamara en ?
Koffie schenken na de dienst
Morgendienst  volgende week ds. J.Visser-Sonneveld
2e Ouderling Erik Bakker

Zingen vóór de dienst: NLB 792

Welkom

Zingen: NLB 27: 6 en 7

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging

Zingen: ELB 376: 1

Samenvatting van de wet

Zingen: ELB 376: 2

Gebed om de H. Geest

Zingen: NLB 290

Kinderen mogen naar de nevendienst

Schriftlezing: Lucas 22: 54- 62 lectrice Betsy van den Kamp

Zingen: NLB 25: 3

Schriftlezing Matteüs 16: 21 – 25 lectrice Betsy van den Kamp

Zingen: NLB 792

Preek

Zingen: NLB 531 (1, 2 en 3)

De kinderen komen weer terug

Zingen: NLB 558: 1 en 6

Gebed

Collecte

Gebed bij de gaven

Zingen: NLB 906: 4 en 8

Zegen