Zondagsbrief/Liturgie

Liturgie zondag 15 juli 2018

GK Kootwijkerbroek

Voor de dienst zingen we NLB 786

Welkom

Intochtslied NLB 122, 1, 2

Stilte, bemoediging en groet

Verootmoediging

Lied NLB 1008

Gebed

Leefregel

Lied: NLB 786

Gebed

Lied van Pasen

Kinderen naar de nevendienst

Schriftlezingen

Matteus 28: 18-20

Marcus 6: 6b-13

Lucas 10: 1-11

Lied ELB 381

Uitleg

Lied ELB 387

Kinderen terug van de nevendienst

We zingen ELB 435

We belijden ons geloof met de gezongen apostolische geloofsbelijdenis

Gebeden

Collecte

Gebed over de gaven