Zondagsbrief/Liturgie

Orde van dienst

Gemeente: GK Kootwijkerbroek

Datum: 14 juli 2019

Lied voor de dienst:               Lied 975: 1 en 2

VOORBEREIDING

Aanvangslied:                         Psalm 133: 1, 2 en 3

Groet en bemoediging

Kyriegebed, responsie:          Lied 301k (I: voorganger; II: allen)

Glorialied:                               Lied 968: 5

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schrift

Kinderen naar KND                Lied 290 (andere melodie)

Schriftlezing:                           Handelingen 2, 43-47

Samenzang:                           Lied 975: 1 en 2

Schriftlezing:                           1 Petrus 2, 11-17

Samenzang:                           Lied 975: 3

Verkondiging

Meditatief moment

Samenzang:                           ‘Dit huis, een herberg onderweg’ (t: A.F. Troost; mel. Psa 84)

Dit huis, een herberg onderweg

voor wie verdwaald in heg en steg

geen rust, geen ruimte meer kon vinden,

een toevluchtsoord in de woestijn

voor wie met olie en met wijn

pijnlijke wonden liet verbinden,

dit huis, waarin men smarten deelt,

weet hoe Gods liefde harten heelt.

Dit huis, waarin een gastheer is

wiens zachte juk geen last meer is,

dit huis is ons tot heil gegeven:

een herberg voor wie moe en mat

terzijde van het smalle pad

struikelt en langer niet wil leven -

plaats tegen de neerslachtigheid,

een pleister van barmhartigheid.

Dit huis, met liefde opgebouwd,

dit gastenhuis voor jong en oud,

ligt langs de weg als een oase;

hier kan men putten: nieuwe kracht,

hier is beschutting voor de nacht,

hier is het elke zondag Pasen!

Gezegend alwie binnengaat

en hier zijn lasten liggen laat.

AFSCHEID KINDEREN KINDERNEVENDIENST

Kinderlied:                              ELB 435

Kort woord

Zegen

Samenzang:                           Lied 465

DIENST VAN HET ANTWOORD

Gebeden

Inzameling van de gaven

HEENZENDING EN ZEGEN

Samenzang:                           Lied 425

Zegen