Zondagsbrief/Liturgie

ORDE VAN DE DIENST te Kootwijkerbroek 27 januari 2019 om 9.30 uur

LIED VOOR DE DIENST gezang ELB  405 :1

DE GEMEENTE GAAT STAAN

STIL GEBED, GROET, BEMOEDIGING

AANVANGSLIED psalm 93 Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk

DE GEMEENTE GAAT ZITTEN

INLEIDING OP DE DIENST

GEBED OM ONTFERMING

LOFPRIJZING

SAMENZANG gezang 103a:1,2 Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk

WOORDEN TEN LEVEN

SAMENZANG gezang 837:3 Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk

GEBED OM DE GEEST

MOMENT MET DE KINDEREN

SAMENZANG gezang 290 Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk

LEZING door de lector: Jona 2 NBV                                       Froukje Bakker

SAMENZANG psalm 107:12,13 Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk

LEZING door de lector: Matteüs 8:23-27 NBV                    Froukje Bakker

SAMENZANG lied 448 Evangelische Liedbundel

VERKONDIGING STILTE NA DE STORM

SAMENZANG gezang 917 Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk

DE KINDEREN KOMEN TERUG ONDER ORGELSPEL

KINDERLIED lied 188 Evangelische Liedbundel

http://dorpskerkvierpolders.nl/Gezangbord.jpgGELOOFSBELIJDENIS

SAMENZANG staande lied 405 Evangelische Liedbundel

DANKZEGGING, VOORBEDEN, STILTE, ONZE VADER

INZAMELING VAN DE GAVEN

GEBED BIJ DE GAVEN

SAMENZANG staande gezang 727:1,2,10 Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk

HEENZENDING, ZEGEN, ORGELSPEL