Zondagsbrief/Liturgie

Liturgie voor zondag 26 mei 2019

Voorbereiding

Inleidend orgelspel

Vooraf oefenen we NLB 663

Eerste lied NLB 283

Bemoediging en groet

v:       Onze hulp is in de naam van God

a:       Die hemel en aarde gemaakt heeft.

v:       Die trouw blijft in eeuwigheid.

a:       En die niet loslaat het werk van zijn handen.

v:       Genade en vrede zij ons van God onze Vader

en van onze Heer, Jezus Christus.

a.:       Amen

Gebed om ontferming

v.:

a.:

We zingen NLB 305

Het Woord

Gebed bij het openen van de Schriften

Voordat de kinderen naar hun eigen dienst gaan zingen we NLB 290 (op andere melodie)

1e Schriftlezing Joël 2, 21-24       lectrice Giralda Broekhuizen

Lied 978: 1, 3 en 4

2e Schriftlezing Johannes, 14, 15-21       lectrice Giralda Broekhuizen

Lied 663

Overweging

Orgelspel

Het antwoord

We zingen NLB 838: 1, 2 en 4

De kinderen komen terug in de kerk en zingen ELB 420

Dankzegging en voorbeden, stil gebed en Onze Vader . . .

Inzameling met dankgebed en orgelspel

Gezegend op weg

We zingen NLB 767: 1, 2, 3 en 4

Zegen

v.:   . . .

a.:   AMEN, AMEN, AMEN