Zondagsbrief/Liturgie

Liturgie  17november 2019

Zingen voor de dienst: Lied 845: 1

Welkom

Zingen: Lied 121: 1, 2 en 4

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed van verootmoediging

Een woord van vergeving

Zingen: Lied 215: 2 en 4

Samenvatting van de wet

Zingen: Lied 215: 6 en 7

Gebed om de Heilige Geest

Zingen: Lied 290

De kinderen mogen naar de nevendienst

schriftlezing: Psalm 121

Zingen: Lied 139: 9

Schriftlezing: Romeinen 8: 31 – 39

Zingen: Lied 845 (1, 2 en 3)

Preek

Zingen: Lied 910: 1 en 3

De kinderen komen terug

Zingen: Lied 351 (ELB)

Gebed

Collecte

Gebed bij de gaven

Zingen: Lied 416

Zegen