Zondagsbrief/Liturgie

Zondag 22 september 2019 9.30 uur Kootwijkerbroek

Thema: Gelijk ook wij vergeven…

Zingen voor de dienst: NLB 817

Welkom

Intochtspsalm: NLB 103 vers 1 en 3

Stilte, bemoediging en groet

Kyrielied: NLB 413 vers 3

Genadeverkondiging en wet als regel van dank

Glorialied: NLB 413 vers 1 en 2

Gebed om de Heilige Geest

Kinderen naar nevendienst, we zingen: NLB 290

Schriftlezing: Matteus 6: 5 – 15 en Kolossenzen 3: 112-17

Zingen: NLB 836 vers 1 (allen), 3 (vrouwen), 4 (mannen) en 5 (allen)

Verkondiging

Zingen of luisterlied: NLB 861 (is zelfde lied als Opwekking 629, op Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=Auz7dGcELEg

Kinderen komen terug, we zingen: ELB 459

Dankgebed en voorbede

Collecte

Gebed over de gaven

Slotlied: NLB 418 vers 1, 2 en 3

Zegen, beantwoord met NLB 418 vers 4