Contact

Adressen, telefoonnummers en e-mail versturen

Algemeen postadres en adres kerkgebouw

Veluweweg 160
3774 BP  Kootwijkerbroek
Tel. 0342-441274

Verstuur e-mail naar het algemene e-mailadres

Rekeningnummers

(Duidelijk vermelden waar uw betaling voor bestemd is!)
NL26 RABO 03055.24.755 (Rabobank Gelderse Vallei)
NL95 INGB 0000917967 (Postbank)

Rekeningnummer diaconie

NL63 RABO 03679.55.326 (Rabobank Gelderse Vallei)

Predikant

Vacant

Scriba

Gert v/d Bor
Wencopperweg 76
3774 RJ Kootwijkerbroek
Tel. 0342-422774 / 0622428433

Verstuur e-mail naar de scriba

Diaconie

Angela van den Berg

Verstuur e-mail naar de diaconie

Commissie van Kerkrentmeesters

Aart Baas

Verstuur e-mail naar de CvK

Pastoraat

Stuur een mail naar pastoraat@gkkootwijkerbroek.nl of neem contact op met:

Wuf Bouw tel.0342-442550

Redactie kerkblad

voorlopig

fam.de Geijter    en             Jan en Erna Schweitzer

Blauwgras 8                        Magirusstraat 18

3776 NC Stroe                    3774BE  Kootwijkerbroek

Verstuur e-mail naar de redactie van het kerkblad

Bezorging kerkblad

fam. de Geijter

Verstuur e-mail naar de bezorging van het kerkblad

Zondagsbrief

Jan Schweitzer

Verstuur e-mail naar de redactie van de zondagsbrief

Kerktelefoon

(In geval van storing direct na de morgendienst bellen naar de dienstdoende koster)

Gert van Ee
Westerhuisweg 16
3774 TE Kootwijkerbroek
0318-461084

Website

Jan Schweitzer
Magirusstraat 18
3774 BE  Kootwijkerbroek
Tel. 0342-442943

Verstuur e-mail naar de webmaster