Predikant

Maart 2019

Handelingen 2, 38

Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden.

Deze maand start de veertigdagentijd, de tijd waarin we ons voor kunnen bereiden op Pasen. Het is een tijd die op verschillende manieren ingevuld kan worden. Je kunt je voorbereiden door met behulp van een leesrooster aan de hand van verhalen uit de Bijbel steeds dichter bij het verhaal van Pasen te komen. Dit kun je alleen doen, of samen met anderen. Je kunt je voorbereiden door een vorm van vasten. Zo zou je ervoor kunnen kiezen om in deze tijd geen vlees te eten. En een van de andere vele mogelijkheden is om in deze periode geen televisie te kijken. Zo kun je verschillende manieren vinden om deze voorbereidingstijd voor Pasen als het ware apart te zetten.

Die voorbereiding is zinvol, omdat je anders het risico loopt om in de stroom van alledag het wonder van Pasen aan je neus voorbij te laten gaan. Pasen komt dan gewoon in het rijtje van de vele feest- en vrije dagen die er zijn, terwijl Pasen eigenlijk het hart van onse christelijke geloof raakt. Als wij niet meer vieren dat Jezus Christus opgestaan is uit de dood, wat brengt ons dan nog samen?

De boven aangehaalde tekst uit Handelingen is een mooie tekst om mee te nemen in de veertigdagentijd. Het zijn woorden van Petrus die hij uitsprak tijdens zijn Pinkstertoespraak. Hij legde in zijn toespraak uit wat er zojuist gebeurd was. De Heilige Geest was over de leerlingen van Jezus gekomen en iedereen hoorde in z’n eigen taal van het evangelie van Jezus Christus, Zijn boodschap van bevrijding, van liefde en genade. Mensen kregen op hun eigen manier te horen hoe Jezus de weg naar God weer vrij heeft gemaakt, ook voor hen. Ze hoorden daarbij de oproep om hun leven te veranderen, om terug te keren tot God. Het is dezelfde oproept die Jezus liet horen, en dezelfde oproep die je ook in het OT terug hoort, uit de mond van vele profeten. Keer je af van je huidige leven, keer terug tot God, je Redder.

Het is een duidelijke oproep tot bekering. Niet alleen voor de mensen toen, maar ook voor ons.

Neem, juist in die veertig dagen voor Pasen, je gewone dagelijkse leven maar eens onder de loep. Denk eens na over wat je doet en niet doet en stel je voor dat de Here Jezus over je schouder meekijkt. Wat vindt Hij van jouw dagelijkse handel en wandel? Kom je iets tegen wat je beter zou kunnen veranderen?

Het is een oproep tot bekering die elke dag opnieuw klinkt. Maar het vraagt wel wat moed om zo je dagelijkse leven, en ook je grotere keuzes in het leven, te overdenken. Je zou zomaar tot de ontdekking kunnen komen dat er best wel wat is in je leven dat je zou moeten veranderen.

Maar in de voorbereiding op Pasen kan het je helpen om een dieper besef te ontwikkelen van wat de Here Jezus gedaan heeft. Waar heeft Hij voor betaald, met Zijn eigen bloed? Waarom deed Hij dat? Gun jezelf de tijd om daarover na te denken, het is gezonde voeding voor je ziel. Het zorgt ervoor dat je groeit in je geloof, dat je dichter naar God toe groeit.

Zegenrijke groet,

Ds Judith Visser