Predikant

Ja, Hij is waarlijk opgestaan!

’t Was de eerste dag van de week, toen de nacht voor ’t zonlicht week…

Hoeveel van ons weten dat eigenlijk? Dat we eigenlijk elke week, elke zondag Pasen vieren? Op de eerste dag van de week, op zondagmorgen is de Here Jezus uit het graf opgestaan. Elke week vieren we dus Pasen, maar één keer in het jaar doen we het dan helemaal feestelijk.

Vanaf Pasen gaan we de dagen tellen, we beginnen eigenlijk alvast aan het volgende feest. We tellen door tot de vijftigste dag, dan is het Pinksteren, dan begint het volgende feest alweer. Of misschien is het eerste feest, Pasen, eigenlijk nooit opgehouden.

De dagen die we van Pasen tot Pinksteren tellen zijn allemaal Paasdagen. Op de tweede zondag van Pasen horen we vaak van Thomas, ongelovige Thomas. Hij wilde eerst zien, dan pas kon hij geloven dat Jezus echt was opgestaan uit de dood. En reken maar dat hij toen geloofde!

Op de derde zondag van Pasen staan we stil bij het herkennen van Jezus. De Emmaüsgangers, de leerlingen aan het strand van het meer, ze zien Iemand, Hij praatte als Jezus, Hij deed zoals Jezus, maar pas later beseffen ze dat het de Heer was.

De vierde zondag van Pasen draait om schapen en een herder. Schapen moeten en willen altijd bij elkaar blijven. Dat lukt met een goede herder, die gaat waar geen schaap gedurfd had, en plaatsen vindt waar geen schaap van had gedroomd.

Op de vijfde zondag van Pasen gaat het over nadoen, we willen worden als Jezus. Hij gaat voorop, Hij laat het voorbeeld zien. We mogen komen waar Hij is: zoals je in een huis kunt wonen als het goed in orde is gemaakt; of zoals je druiventrossen kunt plukken als de tak niet van de stam gesneden is, en zoals je iets voor elkaar over kunt hebben, als iemand dat voor jou gedaan heeft.

De zesde zondag van Pasen gaat over de Geest die komt, over Pinksteren. Wat zal dat zijn, hoe merk je dat? Wind en vuur, en houden van elkaar. Maar ook je herinneren hoe het was, hoe het moest, toen Jezus er nog was.

De zevende zondag, is de zondag vóór Pinksteren. ‘Wezenzondag’ heet deze dag. We hebben net Hemelvaartsdag gevierd, de Here Jezus is opgenomen in de Hemel en nu wachten we op de komst van Zijn Geest. Heel even zijn we dus als wezen. Wat je dan kunt doen? Bidden! Vandaag gaat het over het gebed van Jezus, dat Hij zei vlak voordat Hij afscheid nam van Zijn vrienden. Hij bidt of we samen blijven, bij elkaar, zoals God dat altijd had bedoeld.

En zo tellen we door tot de vijftigste dag, dan is het Pinksteren.

Zie ook het boekje ‘Allemaal feestdagen, week- en zondagboek voor kinderen’.

Zegenrijke groet,

Ds Judith Visser