Overdenking

Overdenking

Een opgave voor ons allemaal. Inspiratiedaarvoor vinden we al lezend ook in het OT. De profeten houden hun geloof niet voor zichzelf, maar willen dat andere me gaan delen in hun hoop en vertrouwen.

De Bijbel vertelt over verschillende koningen die Israël bestuurd hebben. Na de dood van de grote koning Salomo kwamen er verschillende koningen die verkeerde dingen deden. Ze dachten niet meer aan de Heer en gingen in plaats daarvan andere goden vereren. De ergste van al deze koningen, zo vertelt het verhaal, was koning Achab.

Achab gelooft in de afgod Baäl, maar de profeet Elia gaat naar hem toe om hem ervan te overtuigen dat hij beter op God kan vertrouwen. Er komt een grote droogte in het land, die Baäl – nota bene de god van de regen – niet kan verhelpen. Elia vertrouwt op de God van de Israël.  Hij neemt de proef op de som: Hij nodigt de profeten van Baäl uit om bij een altaar te komen en daar om vuur te bidden. Die profeten bidden tot Baäl en Elia bidt tot de Heer, zodat ze kunnen zien welke God vuur geeft. De Israëlieten moeten kiezen tussen Baäl en de Heer. Die twee gaan niet samen, dat is water en vuur; het is de één of de ander.

We kennen ook  het verhaal over Elia in de woestijn. Hij vlucht voor  Izebel, de vrouw van koning Achab en komt terecht onder een bremstruik, waar hij God vraagt om een eind aan zijn leven te maken. Na een reis van veertig dagen komt Elia bij de Horeb, waar hij de Eeuwige ontmoet. Elia, je bent niet alleen!

Na de hemelvaart van Elia wordt hij opgevolgd door Elisa, die net als zijn voorganger laat zien wat God voor mensen doet. De profeet laat zien dat God mensen niet alleen laat in hun zorg en verdriet, denk maar aan het verhaal van Naäman de stoere, sterke legeraanvoerder die onder zijn pantser en ernstige huidziekte met zich meedroeg.

In al deze verhalen roept God ons bij monde van zijn profeten toe: “Je bent niet alleen , je staat er niet alleen voor, ik zie je verdriet, je kan op Mij vertrouwen”.

Geloof in mij!    Het is een overtuigende oproep.

Giralda Broekhuizen