Agenda

Datum Tijd Agenda
3-jul 20.00 uur Moderamen
9-jul 20.00 uur Kerkenraad
15-jul Koffie schenken Dirk en Dinie Lagerwey
5-aug Koffie schenken Gert v Ee en Wuf Bouw
4-sep 20.00 uur Moderamen
12-sep 20.00 uur Kerkenraad
13-sep Gezamenlijke vergadering van de moderamina van de Hervormde- en de Gereformeerde Kerk
16-sep 9.30 kinderdienst
2-okt 20.00 uur Moderamen
10-okt 20.00 uur Kerkenraad
28-okt 9.30 uur Jongerendienst
6-nov 20.00 uur Moderamen
14-nov 20.00 uur Kerkenraad