Agenda

Datum Tijd Agenda
2-jun 9.30 Koffiedrinken Lida Groot Boerle-Jantine Hazeleger
4-jun 20.00 uur Moderamen
12-jun 20.00 uur Kerkenraad