Agenda

Datum Tijd Agenda
19-nov 19.30 uur Gemeente vergadering     t`Oosterend
20-nov 15.00 uur Ouderen middag   tÒosterend
24-nov 9.30 uur Koffiedrinken Plonie Slingerland-Fijke Bouw
1-dec 9.30 uur Koffiedrinken Gina v Elten-Gea Veldhuizen
3-dec 20.00 uur Moderamen vergadering
11-dec 20.00 uur Kerkenraadsvergadering
15-dec 9.30 uur Koffiedrinken Rina Davelaar-Gerard Broekhuizen
24-dec 21.00 uur Gezamelijke  kerstnachtviering  Hervormde kerk
30-dec 20.00 uur Moderamen vergadering
15-jan 20.00 uur Kerkenraadsvergadering
4-feb 20.00 uur Moderamen vergadering
12-feb 20.00 uur Kerkenraadsvergadering