Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit een dominee, 1 ouderling-pastoraat, 1 ouderling-gemeenteopbouw, 2 ouderling-kerkrentmeesters, 1 jeugdouderling, scriba en notulist.

Predikant

Vacant
Voor pastorale hulp contact opnemen met:ouderling patoraat Riek Schut

Ouderlingen:

Riek Schut, ouderling pastoraat Tel:  06-4810290 mail:riekschut@gmail.com

Wuf Bouw,ouderling algemeen.Tel.442550mail:bouw.w@hetnet.nl

Jeugdouderling: Jaco Boon Tel.06-22477749 mail:jacoboon_@hotmail.com

Ouderling kerkrentmeesters:

Aart Baas  Tel: 06-18811887  Email: aart.baas@gmail.com 2023

Erik Bakker Tel: 06-14412759 Email: liesbeth.66@hotmail.com 2022

Diakenen:

Angela van den Berg- Top, voorzitter Tel: 06-42387735 Email: angela_vd_berg@live.nl 2023

Rita van den Hoek- van Geresteyn Tel: 06-20679873 Email: gertenrita@hetnet.nl 2023

Martin Mostert Tel: 06-2074496 Email: mailmostert@gmail.com 2023

Scriba:

Gert van de Bor Tel: 06-22428433 Email: scriba@gkkootwijkerbroek.nl 2021

Notulist:

Teus van Essen Tel: 434486 Email: teus@huizevanessen.nl 2021

Pastoraal medewerkers:

Gerard Broekhuizen Tel:  06-51416829 Email: g.broekhuizen@tele2.nl 2018

Riek Schut- van Iperen Tel: 06-48180290 Email: riekschut1@gmail.com 2021

Gea Veldhuizen- Dokter Tel: 430770 Email: geaveldok@gmail.com 2019

Martin Mostert Tel: 440484 Email: mailmostert@gmail.com 2021