Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit een dominee, 1 ouderling-pastoraat, 1 ouderling-gemeenteopbouw, 2 ouderling-kerkrentmeesters, 1 jeugdouderling, scriba en notulist.

Predikant

Ds. J. Visser-Sonneveld

Neerijnen  33

3772 EP Barneveld

Tel. 06-23374726

E-mail: dsvisser@yahoo.com

Ouderlingen

 • Dhr. W.Bouw.(ouderling-pastoraat)
 • Mvr.G.Broekhuizen  (ouderling-gemeenteopbouw)
 • Jeugdouderlingen
 • De fam.  Jaco en Rianne Boon-Boekhout

Ouderling-kerkrentmeesters

 • Dhr.E.Bakker
 • Dhr. G. Schut

Diakenen

 • Dhr. G. van den Heuvel
 • Dhr. G. Goorhuis
 • Mw. P. Slingerland-Reyneveld

Scriba

 • Dhr.G.v/d Bor

Notulist

 • Dhr. T.v.Essen