Informatie

Kerkdiensten

Elke zondag om 9.30 uur. Voor meer details over de kerkdiensten zie de rubriek Kerkdiensten.

Viering Heilig Avondmaal

De Maaltijd van de Heer wordt vier keer per jaar gevierd  en daarnaast ook op Witte Donderdag.

Kindernevendienst

Elke zondag, (behalve bij bijzondere diensten) is er tijdens de ochtenddienst een kindernevendienst voor kinderen van groep 1 t/m 8.

Kinderoppas

Elke zondag is er tijdens de ochtenddienst oppas voor kinderen tot 4 jaar.

Kosters

  • G.J. Goorhuis (coördinator)
  • J.H. van de Bor
  • G.G. van Ee
  • M.Slingerland
  • G. Veldhuizen

.

Kerktelefoon

Het kerktelefoonsysteem werkt met ontvangers die bij de diaconie geleend kunnen worden. Deze kunnen vrij eenvoudig op een telefoonaansluiting aangesloten worden. Ook bestaat de mogelijkheid een ontvanger voor een bepaald aantal maanden of weken te lenen, bijvoorbeeld i.v.m. ziekte. Neem voor meer informatie contact op met  Gert van Ee.

Catechese

De catechisaties worden gehouden vanaf eind september tot aan Pasen in de zaal bij de kerk. De tijden zullen aan het begin van het nieuwe seizoen worden bekend gemaakt.

Pastoraat

We werken met een pastoraal team: predikant, 1 ouderling-pastoraat en 5 pastoraal medewerkers.

Omzien naar elkaar.

U kunt voor uzelf of een ander pastoraat vragen. Dat kan via pastoraat@gkkootwijkerbroek.nl De predikant en de ouderling-pastoraat zijn via dit adres het eerste aanspreekpunt. Één van de pastoraal medewerkers, de predikant of de ouderling-pastoraat neemt daarna contact op. Natuurlijk kunt u ook één van hen aanspreken of bellen.

Op dit moment zijn er 3 pastoraal medewerkers die zich met name zullen richten op de ouderen en 2 pastoraal medewerkers op de gezinnen en de jongeren.

Bij grote drukte, persoonlijke omstandigheden e.d. zal er in de taken worden geschoven.

Ouderen boven 75 jaar zullen jaarlijks actief benaderd worden voor een pastoraal bezoek. Leden en gastleden jonger dan 75 jaar op verzoek.

Zie voor mailadres en telefoonnummers de rubriek contact.

Kerkblad

Elke maand verschijnt in de week voor de eerste zondag van de nieuwe maand het kerkblad. . Kopij is van harte welkom, zie voor adressen de rubriek contact.

Zondagsbrief

Elke zondag wordt de zondagsbrief uitgedeeld, met mededelingen, actueel nieuws en de agenda. Kopij dient voor vrijdagmorgen 12:00 uur ingeleverd om de daaropvolgende zondag opgenomen te worden op de zondagsbrief. Voor adressen om kopij in te leveren zie het onderdeel contact. Om de zondagsbrief elke week in uw mailbox te ontvangen; kun u zich aanmelden via het formulier op de pagina.

Ledenadministratie

Dhr J. van de Bor

Archief

Dhr W. Schutte